غزال TV - تقاطع مدیریت و فناوری

پادکستی در تقاطع مدیریت و فناوری با نگرش ترویج مدیریت علمی برای رهبران، مدیران سازمان ها، کسب و کارها و علاقمندان حوزه مدیریت
gazelle logo

غزال TV

پادکستی در تقاطع مدیریت و فناوری با نگرش ترویج مدیریت علمی در حوزه های منابع انسانی، استراتژی و تحول، ساختار و طراحی سازمان، مدیریت عملکرد، مدیریت مالی، مدیریت و رهبری، تولید و عملیات، فروش و بازاریابی، مدیریت بهره وری، فن‌آوری اطلاعات، مدیریت پروژه، توسعه رهبری و پرورش مدیران، مدیریت دانش و داشبوردهای هوشمند مدیریتی برای رهبران، مدیران سازمان ها، کسب و کارها و علاقمندان حوزه مدیریت

ارائه کنندگان

مسعود محمدی

مسعود محمدی

مشاور برنامه‌ریزی استراتژیک و عضو هیئت مدیره گروه مشاوران مدیریت و فناوری غزال

کوروش صالحی

کوروش صالحی

مشاور مدیریت شورای بین المللی مشاوران مدیریت ICMCI و عضو هیئت مدیره گروه مشاوران مدیریت و فناوری غزال

همین الان مشترک غزال TV شوید

پادکستی در تقاطع مدیریت و فناوری با نگرش ترویج مدیریت علمی برای رهبران، مدیران سازمان ها، کسب و کارها و علاقمندان حوزه مدیریت

ایده ای دارید؟

زمان برنامه ها

شنبه هر هفته ساعت ۱۰ صبح