طراحی ساختار سازمانی

طراحی ساختار سازمانی، یکی از مهمترین مقوله های مطرح در حوزه مدیریت است. موجودیت سازمان‌ها بر اساس منابع متعددی همچون منابع انسانی، مالی و اطلاعاتی شکل می‏گیرد. در این بین پرداختن به سه رکن اساسی سازمان یعنی “ساختار سازمانی”، “فرایندهای سازمان” و “سرمایه های انسانی” نقش بسیار مهمی در راهبری بهینه سازمان ها دارد.

ساختار سازمانی محوری است که بنای تعامل نیروهای انسانی با یکدیگر و اساس روابط کار را تعیین می‌کند. سطح تعارض، چالش‌ها، پیچیدگی‌ها، رسمیت و میزان روابط غیررسمی و روحیه کارهای تیمی از طریق ساختار تعیین می‌گردد. این‌که چه نیروهایی با چه ویژگی‌ها و مهارت‌ها در چه جایی مورداستفاده قرار بگیرند پاسخی است که طراحی یک ساختار مناسب به مدیر می‌دهد. ازاین‌رو؛ داشتن یک ساختار متناسب، چابک و معطوف به اهداف سازمانی می‌تواند کمک بسیاری به پیشبرد بهتر کارها و راهبری سازمان به‌منظور تحقق اهداف استراتژیک آن داشته باشد.

ضرورت و مزایای انجام پروژه

هر سازمانی برای فعالیت و عملکرد رقابتی و به صرفه، نیازمند سرمایه گذاری و بهینه سازی در سه بعد ساختار، فرایند و منابع انسانی است. اصلاح و بهینه سازی این سه بعد به شرکت های مادر تخصصی کمک می کند تا هماهنگی  و وحدت رویه در ساختار و نحوه عملکرد سازمان ها و مجموعه های مرتبط افزایش یابد. این مهم باعث افزایش چابکی و رقابت پذیری سازمان می گردد و امکان جهت دهی به سازمان ها را در کمترین زمان، ممکن  می سازد. این یکپارچه سازی می تواند مقدمه ای برای پیاده سازی سیستم کنترل دقیق با توجه به عملکرد واحدها و سازمان ها گردد.

انواع ساختار سازمانی

سازمان ها بر اساس ماهیت، نوع و سطح تکنولوژی، ابعاد و همچنین شاخص هایی نظیر  اهداف و راهبردها، اندازه، فرهنگ، تکنولوژی، پیچیدگی، رسمیّت و تمرکز، می توانند از یکی از اشکال ساختار سازمانی زیر استفاده نمایند. تعیین مدل بهینه ساختار سازمانی برای شرکت هدف، یکی از مراحل نخستین انجام کار می باشد که پس از انجام فاز شناخت سازمان، تحقق می یابد.

 • سازمان بر اساس وظیفه
 • سازمان بر اساس محصول/ خدمت/مشتری
 • سازمان بر اساس منطقه عملیات(جغرافیا)
 • ساخت خزانه ای یا ماتریسی
 • سازمان ترکیبی یا چندگانه(هیبریدی)

 

مراحل اجرا و پیاده سازی

مرحله اول: انجام مصاحبه ها، بررسی مستندات و جمع آوری اطلاعات اولیه
مرحله دوم: شناسایی فرایندهای کاری
مرحله سوم: تدوین ساختار کلان سازمانی (Top Chart)
 • داده کاوی سازمان های مشابه موفق
 • بررسی الزامات کسب و کار
 • تدوین ساختار کلان سازمانی شرکت هدف
 • طراحی، بهینه سازی و متناسب سازی و یکپارچه سازی ساختار کلان سازمانی
مرحله چهارم: اصلاح فرایندها
 • ارائه پیشنهاد برای اصلاح فرایندهای فعلی
 • ایجاد فرایندهای مورد نیاز به تناسب نیاز کارفرما
 • استانداردسازی فرایندهای در جریان در ستاد مرکزی و ادارات کل نمایندگی های وابسته
مرحله پنجم: تدوین ساختار تفصیلی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا دریافت خدمات مشاوره طراحی ساختار سازمانی، لطفا از طریق تلفن و یا تکمیل فرم زیر با ما در تماس باشید.