تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه مشاغل

شناسنامه مشاغل که شامل شرح شغل و شرایط احراز شغل می‌شود، یکی از اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین اجزای مدیریت منابع انسانی است بطوری که تمامی اقدامات و فرآیندهای این حوزه متکی بر شناسنامه مشاغل می‌باشد. برای ایجاد شناسنامه مشاغل، پس از شناخت وضعیت موجود سازمان، تجزیه و تحلیل فرآیندها، مشاغل و رول های سازمانی انجام می شود و سپس بر اساس فعالیتها، وظایف، دانش، مهارت و شایستگی های مورد نیاز مستندات شناسنامه مشاغل برای تمامی مشاغل سازمان تدوین می گردد.

تجزیه و تحلیل شغل، با بررسی فرآیندها، ساختار سازمانی، مشاغل سازمان، نظام رده‌بندی شغلی و رتبه‌بندی فردی (در صورت وجود) و کسب شناخت لازم از سازمان شروع خواهد شد. سپس، ساختار شرح شغل و شرایط احراز شغل و روش‌های مورد استفاده در آن، پس از همفکری و اعمال دغدغه‌های مورد نظر نهایی می گردد. اطلاعات مورد نیاز به منظور تدوین شرح شغل و شرایط احراز شغل از منابع مختلف جمع‌آوری شده و مستندات موردنظر تدوین خواهد شد. شناسنامه‌های مشاغل به متصدیان و خبرگان مشاغل ارائه می‌شود و پس از اعمال بازنگری‌های موردنظر نهایی خواهد شد.

مراحل تدوین شرح و شناسنامه مشاغل
  • مصاحبه با صاحبین مشاغل و داده کاوی
  • جمع آوری اطلاعات شغلی مورد نیاز شامل بررسی فرآیندها، عملیات، شایستگی ها و مهارتهای مورد نیاز
  • تدوین شرح شغل، وظایف، مسئولیت ها، اختیارات و شرایط احراز

 

خدمات مشاوره تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شرح و شناسنامه مشاغل

گروه مشاوران مدیریت و فناوری غزال با اتکا به متخصصان نخبه و با سوابق قابل توجه در تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شرح و شناسنامه مشاغل، آماده ارائه خدمات مشاوره کاربردی تدوین شرح و شناسنامه مشاغل می باشد. جهت اطلاعات بیشتر لطفا به صورت تلفنی و یا از طریق تکمیل فرم زیر با ما در تماس باشید.