هوش تجاری چیست؟

مهمترین وظیفه رهبران سازمان، تصمیم گیری های صحیح و به موقع به منظور پیشرفت و بهبود سازمان یا پروژه ها می باشد.
داشبورد هوش تجاری مدیریت یک راهکار عالی برای ارائه اطلاعات کلیدی، جامع و تحلیل شده در سازمان در یک نمای بصری می باشد. داشبوردهای هوش تجاری، مدیران را در تصمیم گیری های سریع و مبتنی بر داده های واقعی توانمند می سازند.

برای راه اندازی داشبورد هوش تجاری لطفا با شماره ۰۲۱۸۸۹۱۶۸۶۶ تماس بگیرید